Joost van den Vondel - De werken van Vondel - 10 delen - 1927

拍品資料
Joost van den Vondel - De werken van Vondel - 10 delen - 1927
文學 - 數量: 11 - 書籍

Joost van den Vondel - De werken van Vondel: volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien delen - Published in 1927 by the Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur in Amsterdam - ten volumes - first edition - more than 9,000 pages - hardcover

Condition: Good, spine of some volumes slightly discoloured

Levensbeschrijving, geschied- en boekkundige toelichting, literatuuropgave enz. Door Dr. J.F.M. Sterck.
Taalkundige bewerking door Dr. H.W.E. Moller
Letterkundige inleidingen van C.R. de Klerk, Lr.B.H. Molkenboer, Prof. Dr. J. Prinsen Jlzn. En L. Simons
Bandtekening van Prof. R.N. Roland Holst

“Deze uitgave wordt gereed gemaakt in de werkplaatsen van de wereldbibliotheek. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter, ontworpen door den sierkunstenaar S. H. de Roos en in den handel bij de Lettergieterij “Amsterdam” v/h Tetterode - Het is gedrukt op houtvrij papier, naar bijzonder voorschrift vervaardigd door de Koninklijke Papierfabrieken van Van Gelder Zonen”.

拍賣品細節
物件
書籍
書本的數量
11
物品
文學
作家/ 插畫家
Joost van den Vondel
書本名稱
De werken van Vondel - 10 delen
狀態
最舊物品的出版年份
1927
版本
初版
語言
荷蘭語
原始語言
還未註冊?
當您註冊您的Catawiki免費帳戶,您將能夠在我們每週達50000件特別物品中的拍賣上競投。
登入